ΣΑΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΣΑΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΣΑΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Δραστηριότητα: Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών

Διεύθυνση: Ζωσιμάδων 52, 18531 Πειραιάς

Κεφάλαιο: 100 EUR

Διαχειρίστρια: Αντωνάκη Σοφία

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ισολογισμός 2019 Ημερομηνία ανάρτησης 7/9/2019

Ισολογισμός 2016